0766647920

51 Sơn Thủy Đông 4, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
airyamanashi@gmail.com
076.664.7920
EnglishJapaneseVietnamese

DỰ ÁN PHÂN HỮU CƠ

    Nhận thấy được sự ảnh hưởng rất lớn của phân bón đến cây trồng cũng như nguồn đất, Air-Yamanashi đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về một loại phân bón mà tốt đất – khỏe cây – tăng năng suất – đó chính là phân hữu cơ. Sau một quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, Air-Yamanashi đã sản xuất ra một số loại phân bón hữu cơ như: phân trùn quế, phân cá, phân bò bả nấm… Để có thể thấy được những kết qảu thự tế mà phân bón hữu cơ đem lại, Air-Yamanashi chúng tôi đã tiến hành thí điểm trực tiếp tại vườn rau sạch phía Nam chân cầu Trần Thị Lý-Thành phố Đà Nẵng:

    Hình ảnh lúc tiến hành bón lót để gieo trồng:

    Giai đoạn cây lớn, tiến hành bón thúc: